Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo 10/2012 In
06-10-2012
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số :  487 /TB - DCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP.HCM, ngày  04  tháng 10  năm 2012


THÔNG BÁO
Về kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2012

                  
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
            Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp năm học 2012. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học  sinh – sinh viên tốt nghiệp năm 2012 như sau:           


 1. Đối tượng tham dự
1.1. Học sinh – sinh viên tốt nghiệp năm 2012 theo các Quyết định số 808,809,810/QĐ-DCT ngày 15  tháng  8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, gồm có:
 • Sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ;
 • Sinh viên cao đẳng nghề khóa 02 và khóa 01;
 • Học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa 28 và khóa cũ;
1.2. Cán bộ, giảng viên và khách mời
 • Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, giảng viên các khoa có học sinh – sinh viên tốt nghiệp;
 • Các doanh nghiệp, các đơn vị liên kết, đại diện văn phòng phía Nam Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 1. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2012
  • Địa điểm: Hội trường C, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 2.  Lịch làm lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
TT Đơn vị Giờ Số lượng HSSV Địa điểm
1 Toàn trường (phát cho HSSV loại xuất sắc và giỏi) 8h00 – 9h00 132 Hội trường C
2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 9h – 10h30 500
3 Khoa Tài chính – Kế toán 10h30 – 12h 600
4 Khoa Quản trị và Du lịch 12h – 13h 400
5 Khoa Công nghệ thông tin 13h – 14h 150
6 Khoa CNSH & KTMT 14h – 15h 200
7 Khoa Công nghệ cơ khí 15h – 15h30 100
8 Khoa May – Thời trang – Giày da 15h30 – 16h 100
9 Khoa Công nghệ hóa học 16h – 16h30 150
10 Khoa Điện – Điện tử 16h30 -17h 150
  Tổng cộng   2410  
 1. Chương trình buổi lễ
TT Thời gian Nội dung Người thực hiện Thành phần tham dự
1 7h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu và HSSV tốt nghiệp, chương trình ca nhạc chào mừng Ban Tổ chức
Đoàn Thanh niên
BGH, Trưởng các đơn vị, HSSV tốt nghiệp loại XS, giỏi, HSSV tốt nghiệp của khoa Công nghệ Thực phẩm
2 8 h00 – 8h15 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình MC
3 8h15 – 8h25 Đọc báo cáo tổng kết về kết quả tốt nghiệp Trưởng phòng Đào tạo
4 8h25 – 8h35 Phát biểu của Ban Giám hiệu Đại diện BGH
5 8h35 – 8h40 Đọc quyết định công nhận tốt nghiệp và quyết định khen thưởng Trưởng phòng Đào tạo
6 8h40 – 9h00 Trao giấy khen và bằng tốt nghiệp cho thủ khoa, HSSV đạt tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi BGH
7 Từ 9h00 Các khoa lần lượt trao bằng cho HSSV của mình theo lịch Khoa Toàn thể HSSV tốt nghiệp và GV của khoa
 1. Địa điểm nhận bằng
TT Đơn vị Địa điểm
1 Khoa Công nghệ Thực phẩm B301
2 Khoa Tài chính – Kế toán B401
3 Khoa Quản trị và Du lịch B206
4 Khoa Công nghệ thông tin Văn phòng khoa
5 Khoa CNSH & KTMT A301
6 Khoa Công nghệ cơ khí Văn phòng khoa
7 Khoa May – Thời trang – Giày da Văn phòng khoa
8 Khoa Công nghệ hóa học Văn phòng khoa
9 Khoa Điện – Điện tử Văn phòng khoa
 
 1. Tổ chức thực hiện:
6.1. Đối với học sinh - sinh viên
 • Để buổi lễ phát bằng diễn ra trang nghiêm và đúng giờ, đề nghị tất cả HSSV có mặt trước 30 phút để mặc lễ phục và ổn định chỗ ngồi.
 • HSSV, phải trực tiếp đến nhận bằng, không được lấy thay, không được ủy quyền lấy thay.
 • Khi đến nhận bằng, HSSV phải chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:
+ Giấy xác nhận của phòng Kế hoạch – Tài chính đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu), học sinh – sinh viên lấy mẫu tại phòng photo của Trường.
+ Thẻ HSSV (hoặc chứng minh nhân dân).
+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A  hoặc chứng chỉ Toeic  300 (đối với trung cấp chuyên nghiệp khóa 28) và Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc chứng chỉ Toeic 400 (đối với cao đẳng chính quy khóa 09). Tất cả chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia đều phải do trường Đại học công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Sinh viên được khen thưởng nhận tiền tại phòng Kế hoạch ­– Tài chính sau buổi lễ.

               Nhà Trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào không đủ các loại giấy tờ trên.

6.2. Đối với các khoa:
 • Căn cứ kế hoạch của Trường, các khoa thông báo rộng rãi đến toàn thể GV và HSSV của khoa mình đến dự lễ phát bằng tốt nghiệp đầy đủ; mời đại diện các công ty, doanh nghiệp có quan hệ đến dự.
 • Đúng giờ 14 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2012, cử giáo vụ khoa xuống phòng Đào tạo ký nhận bằng tốt nghiệp và bìa bằng để phát cho HSSV. Khi phát bằng đề nghị các khoa phải kiểm tra tất cả các loại giấy tờ nêu trên, tuyệt đối không cho lấy thay và ủy quyền lấy thay. HSSV khi lấy bằng phải ký nhận vào sổ nhận bằng và ghi rõ cả họ và tên.
 • Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp trang nghiêm và nhanh gọn.
 • Sau ngày phát bằng, số bằng còn lại sinh viên học sinh chưa lấy sẽ để lại phát ở khoa 1 tháng. Sau 1 tháng, nếu HSSV vẫn không đến lấy các khoa sẽ bàn giao lại cho phòng Đào tạo vào ngày 26 tháng 11 năm 2012.

6.3. Đối với các phòng chức năng:


 • Phòng Đào tạo: chuẩn bị các Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp, bìa-bằng tốt nghiệp; Quyết định và danh sách khen thưởng các HSSV tốt nghiệp; chủ trì tổ chức buổi lễ chung.
 • Phòng Công tác chính trị - HSSV: chuẩn bị các băng rôn để trang trí trên hội trường và ngoài cổng trường; liên hệ với một số doanh nghiệp đến dự và tổ chức gian hàng tuyển dụng (nếu có)
 • Phòng Đầu tư xây dựng và sửa chữa: chuẩn bị Hội trường cho ngày lễ bế giảng (âm thanh, ánh sáng, bục đứng trao bằng).
 • Phòng Tổ chức hành chính: bố trí bảo vệ, giữ xe, khay phát bằng, nước uống cho đại biểu.
 • Văn phòng Hiệu trưởng: in giấy khen, giấy mời khách đến dự lễ, chuẩn bị hoa trao thưởng, lẵng hoa chúc mừng lễ tốt nghiệp.
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính: cử người trực để phát tiền khen thưởng cho HSSV tốt nghiệp.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn các đơn vị liên hệ phòng Đào tạo trước 7 ngày, để phối hợp tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp.

 


Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các khoa, phòng ban có liên quan;
- Lưu: VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)

Đặng Vũ Ngoạn

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
TIN TỨC Thông tin chung Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo 10/2012
Khoa công nghệ thông tin chúc mừng các tân kỹ sư, tân cử nhân CNTT.
Tin mới nhất
Thời gian biểu
Liên kết website

 

Đối tác và Doanh nghiệp

 

 

 

Copyright © 2013. Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM.
140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 08.38161673 (ext 136). Email: itdept@cntp.edu.vn

Website: http://cntt.cntp.edu.vn hoặc http://fit.hufi.vn