Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website :
Số người truy cập: 131148
Đang online: 107
MỚI

[Đăng ngày: 15/12/2012]


         1. Vào Website: 
http://lib.cntp.edu.vn

         2. Tìm tài liệu (chọn CSDL cần tra cứu)

         3. Gõ từ khóa (gõ có dấu tiếng Việt)

         4. Tìm theo (Nhan đề; Tác giả; Chủ đề; Môn học; Bộ sưu tập; Sách mới …)

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 10/02/2014]
            MathSciNet là một nhà xuất bản điện tử cho phép truy cập đến một cơ sở dữ liệu bao gồm các bài điểm sách, báo, các tóm tắt và thông tin thư mục cho rất nhiều các tài liệu Toán học chuyên ngành. Hơn 100.000 tài liệu mới được bổ sung hằng năm, hầu hết các tài liệu này đã được phân loại theo Hệ thống phân loại chuyên ngành toán. MathSciNet còn bao gồm hơn 2,8 triệu tài liệu và hơn 1,6 triệu liên kết trực tiếp tới các bài báo gốc. Dữ liệu thư mục cho các bài báo cũ được  số hóa hồi cố cho đếnnhững năm 1800.

     * Địa chỉ truy cập: http://www.ams.org/mathscinet

     * Lưu ý: Đây là CSDL truy cập thông qua IP. Sử dụng cho các máy tính trong  phòng máy dịch vụ tại Trung tâm Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 03/04/2013]
 

1. Sự mở rộng của nghề thông tin – thư viện:

CNTT đang làm thay đổi nhanh chóng toàn bộ thế giới đồng thời tạo ra nhiều thách thức và cơ hội. Nghề thông tin – thư viện (TTTV) là một trong những nghề gặp nhiều thách thức nhất trong xã hội tri thức. Nó kết hợp lĩnh vực quản trị tri thức với những ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông. Các công nghệ này ngày càng ảnh hưởng mạnh tới hoạt động của thư viện, các tài nguyên thông tin, các dịch vụ thông tin, nhân viên thư viện và người dùng tin.

CÁC TIN KHÁC